Aktualności związane z koronawirusem ⇒

Panująca obecnie epidemia wirusa SARS-CoV-2 intensywnie wpływa na codzienne funkcjonowanie zarówno przedsiębiorców, jak i podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej. Rzutuje ona także silnie na sytuację stron różnego rodzaju stosunków prawnych.

Obszary, na które w sposób szczególny może oddziaływać epidemia wirusa SARS-CoV-2 to:

Nasza Kancelaria posiada długoletnie doświadczenie we wskazanych wyżej obszarach. Podkreślenia wymaga ponadto możliwość łatwego uzyskania przez nas wiedzy medycznej z uwagi na kontakty w środowisku medycznym – bez znajomości tych problemów nie da się prowadzić wielu spraw związanych z epidemią. Chcielibyśmy również podkreślić, że mamy na koncie wygrane trudne sprawy kierowane przeciwko podmiotom medycznym.

Zwracamy także uwagę, że prowadzone są obecnie prace nad tzw. tarczą antykryzysową, której celem jest ochrona przedsiębiorców i pracowników przed skutkami epidemii koronawirusa. Projektowane rozwiązania prawne obejmują m.in. wsparcie finansowe dla firm w postoju, możliwość uzyskania przez duże i średnie firmy z funduszu PFR Inwestycje podwyższenia kapitału lub finansowania w postaci obligacji, możliwość odstąpienia od kar umownych za opóźnienia w realizacji zamówienia publicznego związane z epidemią, rozliczenie całej tegorocznej straty w przyszłym roku.

Możemy zaoferować Państwu świadczenie kompleksowej pomocy prawnej obejmującej w szczególności zastępstwo procesowe a także sporządzanie analiz i opinii prawnych w związku z problemami, jakie może dla Państwa rodzić epidemia koronawirusa i daleko idące jej skutki a także doradztwo w zakresie nowych regulacji prawnych, które mają łagodzić skutki tej epidemii.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o bezpośredni kontakt z Kancelarią pod numerem telefonu  22-312-41-10 bądź też drogą mailową na adresy:

m.wierzbowski@wierzbowski.com (prawo spółek i rynek kapitałowy),

s.jakszuk@wierzbowski.com (prawo spółek i rynek kapitałowy),

a.krysiak@wierzbowski.com (stosunki kontraktowe, roszczenia związane z niezachowaniem procedur mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, stosunki prawa pracy),

w.jacyno@wierzbowski.com (prawo nieruchomości i gospodarka odpadami),

j.rewkowska@wierzbowski.com (prawo nieruchomości i gospodarka odpadami).