Komentarze do Kodeksu postepowania administracyjnego (wydanie IV) i Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (wydanie V)

Komentarze do Kodeksu postępowania administracyjnego  (wydanie IV) i Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (wydanie V), oba pod redakcją prof. Romana Hausera i prof. Marka Wierzbowskiego zostały opublikowane przez  CH Beck.

arrow Czytaj więcej
Prof. Zapadka partnerem Kancelarii

Z przyjemnością informujemy, że  grono adwokatów  Kancelarii zasilił jako associate partner Prof.  dr hab. Piotr Zapadka, adwokat specjalizujący się w  prawie gospodarczym, w tym ubezpieczeniowym, bankowym, rynku kapitałowego oraz zagadnieniach korporacyjnych.

arrow Czytaj więcej
Ważne dla spółek inwestycyjnych…

W dniu 4 czerwca 2016 r. w życie weszła nowelizacja Ustawy o funduszach inwestycyjnych, która wprowadziła kategorię alternatywnych funduszy inwestycyjnych (AFI), do których zalicza się  także tzw. alternatywne spółki inwestycyjne (ASI).

arrow Czytaj więcej
Zatwierdzenie przez KNF prospektu emisyjnego Radpol S.A.

Dnia 30 czerwca 2017 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Radpol S.A. Kancelaria jest doradcą prawnym Emitenta przy ofercie publicznej Radpol S.A. i sporządzała zasadniczą część prospektu.

Prof. Wierzbowski doradza przy kodeksie procedury sądowo-administracyjnej Ukrainy

Prof. Wierzbowski jest jednym z ekspertów doradzających przy nowelizacji kodeksu procedury sądowo-administracyjnej Ukrainy…

arrow Czytaj więcej
Wystąpienie mec. Jóźwiaka na dorocznej konferencji poświęconej zamówieniom publicznym „Funkcjonowanie systemu zamówień publicznych – aktualne problemy i propozycje rozwiązań”

Mec. Jóźwiak był jednym z mówców na konferencji organizowanej przez Urząd Zamówień Publicznych, NIK i Uniwersytet w Białymstoku, z udziałem Prezesa UZP…

arrow Czytaj więcej
Zatwierdzenie przez KNF prospektu emisyjnego Uniserv-Piecbud SA

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła  prospekt  emisyjny spółki  Uniserv-Piecbud SA z siedzibą w Katowicach, w związku z ofertą publiczną akcji serii C oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji oraz praw do akcji…

arrow Czytaj więcej
Zatwierdzenie przez KNF prospektu emisyjnego Trans Polonia SA

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła  prospekt  emisyjny spółki  Trans Polonia SA, w związku z ofertą publiczną akcji oraz..

arrow Czytaj więcej
Adwokat Mariusz Rypina Associate Partnerem firmy

Partnerzy powołali adwokata Mariusza Rypinę  do grona asssociate partners  naszej kancelarii…

arrow Czytaj więcej
Decyzja GIODO

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych dr Edyta Bielak Jomaa powołała prof. Wierzbowskiego do Komisji Ekspertów do spraw reformy prawa ochrony danych osobowych  w Unii Europejskiej.

Do zespołu Kancelarii dołączyła mec. Magdalena Szponar ekspert w zakresie zamówień publicznych

Do naszego zespołu dołączyła mecenas Magdalena Szponar. Pani Szponar posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prawa zamówień publicznych oraz zagadnień IT…

arrow Czytaj więcej
Joanna Rewkowska z sukcesem reprezentowała klienta w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym

Joanna Rewkowska z sukcesem reprezentowała inwestora w postępowaniu przed WSA wszczętym na skutek zaskarżenia przez sąsiada korzystnej dla inwestora decyzji Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego…

arrow Czytaj więcej
Postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym dotyczące dostępu do informacji publicznej

Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę na bezczynność Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej (KIG) w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej działalności orzeczniczej Sądu Arbitrażowego przy KIG…

arrow Czytaj więcej
Joanna Rewkowska z sukcesem reprezentowała klienta w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym dotyczącym zwrotu wywłaszczonej nieruchomości.

Skarżący reprezentowany przez r.pr. Joannę Rewkowską kwestionował decyzję, w której organ administracji zwrócił dawnym właścicielom część wywłaszczonej nieruchomości…

arrow Czytaj więcej
Partner kancelarii adwokat Anna Krysiak z sukcesem reprezentowała klienta w postępowaniu sądowym

Partner kancelarii adwokat Anna Krysiak z sukcesem reprezentowała klienta w postępowaniu sądowym w precedensowej sprawie o zapłatę odszkodowania za szkodę spowodowaną nieostateczną decyzją  administracyjną…

arrow Czytaj więcej
Kolejny Sukces przed NSA - precedensowy wyrok w sprawie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa

Prawnicy Kancelarii – mec. Kamilla Pomorska i mec. Anna Celejewska-Rajchert z sukcesem reprezentowały klienta w postępowaniu sądowo-administracyjnym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym…

arrow Czytaj więcej