Uchylenie wyroku WSA

Prawnicy Kancelarii – mec. Kamilla Pomorska i mec. Anna Celejewska-Rajchert z sukcesem reprezentowały klienta w postępowaniu sądowo-administracyjnym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie dotyczącej zakazu łączenia funkcji zarządcy infrastruktury kolejowej i  przewoźnika kolejowego, doprowadzając do uchylenia wyroku WSA w tej sprawie…

arrow Czytaj więcej
Praktyka dot. ryzyk gospodarczych i spraw karnych

W zakresie  praktyki  dotyczącej ryzyk gospodarczych a także spraw karnych nasz zespól uzyskał  epokowe wsparcie poprzez włączenie się znanego adwokata, profesora i długoletniego dyrektora Instytutu Prawa Karnego Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Piotra Kruszyńskiego i adw. Agnieszki Dębowskiej.

Konstytucyjny Turniej Sądowy

Miło nam poinformować, że zespół aplikantów z Kancelarii w składzie Bartłomiej Balcerek, Anna Dziewulska i Jakub Żelazek, pod opieką mec. Wojciecha Jacyno, osiągnął najwyższą liczbę punktów w etapie pisemnym Konstytucyjnego Turnieju Sądowego…

arrow Czytaj więcej
Ochrona spółek wobec nowych zagrożeń

„Ochrona spółek wobec nowych zagrożeń” to temat konferencji organizowanej przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych przy partnerstwie Kancelarii, na której poszczególne rodzaje zagrożeń omawiali radcowie prawni…

arrow Czytaj więcej
Nagroda „CEE Capital Markets Awards” dla 11bit Studios

W dniu 16 września 2016 r. zostały wręczone doroczne nagrody „CEE Capital Markets Awards”. Nagrodę w kategorii „Best Transition to Main Market”– za najlepsze…

arrow Czytaj więcej
Kancelaria jest partnerem Forum Ekonomicznego 2016 w Krynicy.

Przedstawiciel  kancelarii uczestniczył w panelu dyskusyjnym poświęconym kwestiom infrastruktury z udziałem pana ministra Andrzeja Adamczyka.

Sukces negocjacyjny - rozliczenie kontraktu budowlanego

Kancelaria z sukcesem reprezentowała wykonawcę w negocjowaniu pozasądowej ugody w sprawie rozliczenia kontraktu budowlanego z zamawiającym publicznym.

arrow Czytaj więcej
Wygrana przed NSA w sprawie zezwolenia na emisję CO2 dla jednej z większych elektorowni konwencjonalnych

Kancelaria z sukcesem reprezentowała przed NSA jednego z większych polskich przedsiębiorców energetycznych w sprawie dotyczącej zezwolenia na emisję CO2 dla nowobudowanych bloków węglowych.

arrow Czytaj więcej
Rozporządzenie o nadużyciach na rynku (MAR) już obowiązuje!

3 lipca weszło w życie Rozporządzenia o nadużyciach na rynku (zwane MAR – Market Abuse Regulation).

arrow Czytaj więcej