Informujemy, że nasza Kancelaria w obecnym czasie funkcjonuje normalnie. Jesteśmy stale do Państwa dyspozycji. Zapewniamy Państwu stały kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem wiadomości e-mail, odpowiadając na bieżąco na wszelkie zapytania z Państwa strony.
Nowe wydania Komentarzy

Ukazały się dwa komentarze pod redakcją prof. Wierzbowskiego i prof. Romana Hausera, profesora UAM, byłego prezesa NSA, dyrektora Biura Orzecznictwa […]

czytaj więcej
Dr Paweł Nowicki komentuje Komunikat Komisji Europejskiej dot. zamówień publicznych w związku z COVID-19

Zapraszamy do zapoznania się z obszernym komentarzem eksperckim autorstwa dr. Pawła Nowickiego, kierującego Praktyką Zamówień Publicznych oraz Praktyką Prawa Europejskiego, […]

czytaj więcej
Seminarium Wyrok TSUE w sprawie kredytów „frankowych”

Europejski Kongres Finansowy zorganizował w Warszawie seminarium Wyrok TSUE w sprawie kredytów „frankowych” konsekwencje dla konsumentów, banków, gospodarki i dochodów […]

czytaj więcej
Mec. Anna Krysiak z sukcesem reprezentowała Klienta Kancelarii (Pozwanego), doprowadzając do oddalenia powództwa o zadośćuczynienie i odszkodowanie w związku z zarzuconym Pozwanemu błędem medycznym

Wyrokiem z dnia 20 grudnia 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powództwo przeciwko Klientowi Kancelarii o zapłatę kilkumilionowego zadośćuczynienia, […]

czytaj więcej
Kongres Kolejowy

Prawnicy naszej Kancelarii Anna Krysiak, Joanna Rewkowska, Mariusz Rypina i Marek Wierzbowski wzięli czynny udział w dorocznym Kongresie Kolejowym. Wiąże […]

czytaj więcej
Posiedzenie Narodowej Rady Rozwoju

Prof. Wierzbowski został zaproszony na posiedzenie sekcji Gospodarka, praca, przedsiębiorczość Narodowej Rady Rozwoju celem zreferowania zagadnień regulacji w Rządowej strategii […]

czytaj więcej
Dr Gębusia w naszej Kancelarii

Od początku listopada grono prawników naszej Kancelarii powiększyło się o znanego prawnika Dr Iwonę Gębusię – radcę prawnego o uznanym […]

czytaj więcej