Komitety audytu po nowemu

Komitety audytu po nowemu – pod tym tytułem Parkiet opublikował artykuł mec. Mateusza Olewińskiego i prof. Marka Wierzbowskiego poświęcony nadzorowi nad spełnieniem wymagań co do kwalifikacji przez członków komitetów audytu.

Ważne zmiany w strukturze Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego

Prezes Rady Ministrów zmienił statut Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego. Zarządzenie wejdzie w życie w terminie 30 dni od ogłoszenia, co nastąpiło 22 stycznia…

arrow Czytaj więcej
Felieton w „Parkiecie”

Zapraszamy do lektury felietonu prof. Marka Wierzbowskiego i dr Joanny Róg „Nowe rozporządzenie prospektowe. Szybciej, prościej, taniej?” opublikowanego w papierowym wydaniu „Parkietu” w dniu 3 stycznia 2018 r…

arrow Czytaj więcej
Zmiana w zespołach rynku kapitałowego i spraw korporacyjnych

Uprzejmie informujemy, że z końcem 2017 r. radca prawny Marcin Marczuk przestał być partnerem naszej kancelarii. Sprawami którymi dotychczas zajmował się  mec. Marczuk, szczególnie z zakresu prawa rynku kapitałowego, w tym obowiązków informacyjnych spółek publicznych, ofert publicznych, spraw korporacyjnych zajmują się partnerzy Sławomir Jakszuk i prof. Marek Wierzbowski oraz kierowane…

arrow Czytaj więcej
Mec. Joanna Rewkowska z sukcesem reprezentowała inwestora z branży energetycznej w postępowaniu dotyczącym postanowienia Ministra Środowiska

Na skutek przygotowanej przez Mec. Joannę Rewkowską wraz z zespołem Działu Inwestycji skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, Minister Środowiska, w trybie autokontroli, uchylił swoje wcześniejsze postanowienie i uwzględnił skargę w całości orzekając na korzyść inwestora z branży energetycznej.

arrow Czytaj więcej
Zapraszamy do aplikacji na stanowisko Associate / Senior Associate

W związku z dynamicznym rozwojem, Kancelaria Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni zaprasza do aplikacji na stanowisko Associate lub Senior Associate w ramach praktyki rynków kapitałowych, prawa spółek, transakcji M&A, aplikantów radcowskich lub adwokackich, adwokatów, radców prawnych…

arrow Czytaj więcej
Felietony w „Parkiecie”

Zapraszamy do lektury felietonów prof. Marka Wierzbowskiego i dr Joanny Róg „Ochrona racjonalnego inwestora” opublikowanego w papierowym wydaniu „Parkietu” w dniu 30 listopada 2017 r. i „Kary za manipulację” opublikowanego w papierowym wydaniu „Parkietu” w dniu 14 listopada 2017 r.

arrow Czytaj więcej
Polski Związek Pracodawców Budownictwa wspólnie z naszą kancelarią zorganizował kongres “Dobre prawo, Dobre budownictwo”

W kongresie uczestniczyła m.in. prezes Urzędu Zamówień Publicznych Małgorzata Stręciwilk. Mec. Jacyno z naszej kancelarii poprowadził pierwszą dyskusję panelową pod tytułem Czy prawo wspiera rozwój infrastruktury i budownictwa oraz przedsiębiorców…

arrow Czytaj więcej
Prezentacja komitetu audytu na XXV Forum Przewodniczących Rad Nadzorczych

Prof. Wierzbowski i mec. Olewiński przedstawili problemy prawne komitetów audytu na XXV Forum Przewodniczących Rad Nadzorczych organizowanym przez PwC, GPW i SEG…

arrow Czytaj więcej
Konferencja Ministerstwa Rozwoju "Prosta spółka akcyjna - nowa spółka dla innowacyjnego biznesu"

Prof. Wierzbowski na zaproszenie Ministerstwa Rozwoju uczestniczył w konferencji nad założeniami projektu nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych dotyczących wprowadzenia tzw. prostej spółki akcyjnej jako nowego rodzaju spółki…

arrow Czytaj więcej
Doktorat mecenas Joanny Róg

W poniedziałek Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawno-Administracyjnych Uniwersytetu Warszawskiego nadała stopień doktora nauk prawnych mec. Joannie Róg senior associate naszej Kancelari…

arrow Czytaj więcej
Mec. Joanna Rewkowska z sukcesem reprezentowała klienta przez NSA, w sprawie dotyczącej dofinansowania zakupu nieruchomości ze środków pomocowych UE

W wyniku przygotowanej przez Kancelarię skargi kasacyjnej udało się uzyskać wyrok reformatoryjny, co oznacza, że NSA uchylił zarówno skarżony kasacyjnie wyrok WSA jak i decyzję organu II instancji…

arrow Czytaj więcej
Adw. Anna Krysiak, Mariusz Rypina i Prof. Wierzbowski, z sukcesem reprezentowali zarządcę infrastruktury kolejowej w precedensowym...

Prof. Marek Wierzbowski, Mec. Anna Krysiak i Mec. Mariusz Rypina reprezentowali pozwanego zarządcę infrastruktury kolejowej przed sądem II instancji w sprawie roszczeń powoda dotyczących konstrukcji wbudowanych w obiekty mostowe na liniach kolejowych…

arrow Czytaj więcej
Zaproszenia do publicznych wystąpień prawników naszej Kancelarii

W ostatnich dniach prawnicy naszej kancelarii mieli szereg publicznych wystąpień na zaproszenie organizatorów konferencji. I tak mecenas Anna Krysiak, mecenas Sławomir Jakszuk i mecenas Mateusz Olewiński na zaproszenie Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych…

arrow Czytaj więcej