Zapraszamy do składania aplikacji na stanowisko Senior Associate

Zapraszamy do składania aplikacji na stanowisko Senior Associate w ramach praktyki rynków kapitałowych, prawa spółek, transakcji M&A…

arrow Czytaj więcej
Postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym dotyczące dostępu do informacji publicznej

Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę na bezczynność Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej (KIG) w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej działalności orzeczniczej Sądu Arbitrażowego przy KIG…

arrow Czytaj więcej
Ogłoszenie – praktyka konkurencji i zamówień publicznych

Kancelaria Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni z siedzibą w Warszawie nawiąże współpracę z aplikantem radcowskim/adwokackim w ramach praktyki prawa konkurencji i ochrony konsumentów oraz prawa zamówień publicznych.

arrow Czytaj więcej
Ogłoszenie – praktyka prawo spółek

Kancelaria Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni z siedzibą w Warszawie nawiąże współpracę z aplikantem radcowskim/adwokackim w ramach praktyki prawa spółek oraz transakcji M&A.

arrow Czytaj więcej
W związku z dynamicznym rozwojem, Kancelaria Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni zaprasza do aplikacji na stanowisko Senior Associate w ramach działu ryzyk gospodarczych.
arrow Czytaj więcej
Joanna Rewkowska z sukcesem reprezentowała klienta w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym dotyczącym zwrotu wywłaszczonej nieruchomości.

Skarżący reprezentowany przez r.pr. Joannę Rewkowską kwestionował decyzję, w której organ administracji zwrócił dawnym właścicielom część wywłaszczonej nieruchomości…

arrow Czytaj więcej
Partner kancelarii adwokat Anna Krysiak z sukcesem reprezentowała klienta w postępowaniu sądowym

Partner kancelarii adwokat Anna Krysiak z sukcesem reprezentowała klienta w postępowaniu sądowym w precedensowej sprawie o zapłatę odszkodowania za szkodę spowodowaną nieostateczną decyzją  administracyjną…

arrow Czytaj więcej
Kolejny Sukces przed NSA - precedensowy wyrok w sprawie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa

Prawnicy Kancelarii – mec. Kamilla Pomorska i mec. Anna Celejewska-Rajchert z sukcesem reprezentowały klienta w postępowaniu sądowo-administracyjnym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym…

arrow Czytaj więcej
Uchylenie wyroku WSA

Prawnicy Kancelarii – mec. Kamilla Pomorska i mec. Anna Celejewska-Rajchert z sukcesem reprezentowały klienta w postępowaniu sądowo-administracyjnym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie dotyczącej zakazu łączenia funkcji zarządcy infrastruktury kolejowej i  przewoźnika kolejowego, doprowadzając do uchylenia wyroku WSA w tej sprawie…

arrow Czytaj więcej
Praktyka dot. ryzyk gospodarczych i spraw karnych

W zakresie  praktyki  dotyczącej ryzyk gospodarczych a także spraw karnych nasz zespól uzyskał  epokowe wsparcie poprzez włączenie się znanego adwokata, profesora i długoletniego dyrektora Instytutu Prawa Karnego Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Piotra Kruszyńskiego i adw. Agnieszki Dębowskiej.

Konstytucyjny Turniej Sądowy

Miło nam poinformować, że zespół aplikantów z Kancelarii w składzie Bartłomiej Balcerek, Anna Dziewulska i Jakub Żelazek, pod opieką mec. Wojciecha Jacyno, osiągnął najwyższą liczbę punktów w etapie pisemnym Konstytucyjnego Turnieju Sądowego…

arrow Czytaj więcej
Ochrona spółek wobec nowych zagrożeń

„Ochrona spółek wobec nowych zagrożeń” to temat konferencji organizowanej przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych przy partnerstwie Kancelarii, na której poszczególne rodzaje zagrożeń omawiali radcowie prawni…

arrow Czytaj więcej
Nagroda „CEE Capital Markets Awards” dla 11bit Studios

W dniu 16 września 2016 r. zostały wręczone doroczne nagrody „CEE Capital Markets Awards”. Nagrodę w kategorii „Best Transition to Main Market”– za najlepsze…

arrow Czytaj więcej
Kancelaria jest partnerem Forum Ekonomicznego 2016 w Krynicy.

Przedstawiciel  kancelarii uczestniczył w panelu dyskusyjnym poświęconym kwestiom infrastruktury z udziałem pana ministra Andrzeja Adamczyka.