Adw. Anna Krysiak, Mariusz Rypina i Prof. Wierzbowski, z sukcesem reprezentowali zarządcę infrastruktury kolejowej w precedensowym...

Prof. Marek Wierzbowski, Mec. Anna Krysiak i Mec. Mariusz Rypina reprezentowali pozwanego zarządcę infrastruktury kolejowej przed sądem II instancji w sprawie roszczeń powoda dotyczących konstrukcji wbudowanych w obiekty mostowe na liniach kolejowych…

arrow Czytaj więcej
Zaproszenia do publicznych wystąpień prawników naszej Kancelarii

W ostatnich dniach prawnicy naszej kancelarii mieli szereg publicznych wystąpień na zaproszenie organizatorów konferencji. I tak mecenas Anna Krysiak, mecenas Sławomir Jakszuk i mecenas Mateusz Olewiński na zaproszenie Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych…

arrow Czytaj więcej
Nieprawdziwa informacja nt. Kancelarii

Gazeta „Nasz Dziennik” zamieściła w dniu 4 października 2017 r. w artykule pt. „Miękkie lądowanie” nieprawdziwą informację jakoby Mecenas Jarosław Jóźwiak jako wiceprezydent m. st. Warszawy zlecał naszej Kancelarii określone prace. „Nasz Dziennik” zamieścił w dniu dzisiejszym na str. 4 „Naszego Dziennika” sprostowanie i przeprosiny, które załączmy. Wskazano, że zlecenia dotyczyły innej kancelarii prawnej. W Sprostowaniu zawarto nieprawdziwą informację, że po publikacji ww. artykułu „Nasz Dziennik” próbował się kontaktować z naszą Kancelarią…

arrow Czytaj więcej
Nasi prawnicy na Forum Ekonomicznym w Krynicy.

Nasza kancelaria jest partnerem Forum Ekonomicznego i nasi prawnicy biorą w nim czynne udział. Prof. Zapadka zasiadał w panelu dyskusyjnym poświęconym REIT…

arrow Czytaj więcej
Komentarze do Kodeksu postepowania administracyjnego (wydanie IV) i Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (wydanie V)

Komentarze do Kodeksu postępowania administracyjnego  (wydanie IV) i Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (wydanie V), oba pod redakcją prof. Romana Hausera i prof. Marka Wierzbowskiego zostały opublikowane przez  CH Beck.

arrow Czytaj więcej
Prof. Zapadka partnerem Kancelarii

Z przyjemnością informujemy, że  grono adwokatów  Kancelarii zasilił jako associate partner Prof.  dr hab. Piotr Zapadka, adwokat specjalizujący się w  prawie gospodarczym, w tym ubezpieczeniowym, bankowym, rynku kapitałowego oraz zagadnieniach korporacyjnych.

arrow Czytaj więcej
Ważne dla spółek inwestycyjnych…

W dniu 4 czerwca 2016 r. w życie weszła nowelizacja Ustawy o funduszach inwestycyjnych, która wprowadziła kategorię alternatywnych funduszy inwestycyjnych (AFI), do których zalicza się  także tzw. alternatywne spółki inwestycyjne (ASI).

arrow Czytaj więcej
Zatwierdzenie przez KNF prospektu emisyjnego Radpol S.A.

Dnia 30 czerwca 2017 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Radpol S.A. Kancelaria jest doradcą prawnym Emitenta przy ofercie publicznej Radpol S.A. i sporządzała zasadniczą część prospektu.

Prof. Wierzbowski doradza przy kodeksie procedury sądowo-administracyjnej Ukrainy

Prof. Wierzbowski jest jednym z ekspertów doradzających przy nowelizacji kodeksu procedury sądowo-administracyjnej Ukrainy…

arrow Czytaj więcej
Wystąpienie mec. Jóźwiaka na dorocznej konferencji poświęconej zamówieniom publicznym „Funkcjonowanie systemu zamówień publicznych – aktualne problemy i propozycje rozwiązań”

Mec. Jóźwiak był jednym z mówców na konferencji organizowanej przez Urząd Zamówień Publicznych, NIK i Uniwersytet w Białymstoku, z udziałem Prezesa UZP…

arrow Czytaj więcej
Zatwierdzenie przez KNF prospektu emisyjnego Uniserv-Piecbud SA

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła  prospekt  emisyjny spółki  Uniserv-Piecbud SA z siedzibą w Katowicach, w związku z ofertą publiczną akcji serii C oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji oraz praw do akcji…

arrow Czytaj więcej
Zatwierdzenie przez KNF prospektu emisyjnego Trans Polonia SA

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła  prospekt  emisyjny spółki  Trans Polonia SA, w związku z ofertą publiczną akcji oraz..

arrow Czytaj więcej
Adwokat Mariusz Rypina Associate Partnerem firmy

Partnerzy powołali adwokata Mariusza Rypinę  do grona asssociate partners  naszej kancelarii…

arrow Czytaj więcej
Decyzja GIODO

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych dr Edyta Bielak Jomaa powołała prof. Wierzbowskiego do Komisji Ekspertów do spraw reformy prawa ochrony danych osobowych  w Unii Europejskiej.