Zapraszamy do aplikacji na stanowisko Associate / Senior Associate

W związku z dynamicznym rozwojem, Kancelaria Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni zaprasza do aplikacji na stanowisko Associate lub Senior Associate w ramach praktyki rynków kapitałowych, prawa spółek, transakcji M&A, aplikantów radcowskich lub adwokackich, adwokatów, radców prawnych…

arrow Czytaj więcej
Felietony w „Parkiecie”

Zapraszamy do lektury felietonów prof. Marka Wierzbowskiego i dr Joanny Róg „Ochrona racjonalnego inwestora” opublikowanego w papierowym wydaniu „Parkietu” w dniu 30 listopada 2017 r. i „Kary za manipulację” opublikowanego w papierowym wydaniu „Parkietu” w dniu 14 listopada 2017 r.

arrow Czytaj więcej
Polski Związek Pracodawców Budownictwa wspólnie z naszą kancelarią zorganizował kongres “Dobre prawo, Dobre budownictwo”

W kongresie uczestniczyła m.in. prezes Urzędu Zamówień Publicznych Małgorzata Stręciwilk. Mec. Jacyno z naszej kancelarii poprowadził pierwszą dyskusję panelową pod tytułem Czy prawo wspiera rozwój infrastruktury i budownictwa oraz przedsiębiorców…

arrow Czytaj więcej
Prezentacja komitetu audytu na XXV Forum Przewodniczących Rad Nadzorczych

Prof. Wierzbowski i mec. Olewiński przedstawili problemy prawne komitetów audytu na XXV Forum Przewodniczących Rad Nadzorczych organizowanym przez PwC, GPW i SEG…

arrow Czytaj więcej
Konferencja Ministerstwa Rozwoju "Prosta spółka akcyjna - nowa spółka dla innowacyjnego biznesu"

Prof. Wierzbowski na zaproszenie Ministerstwa Rozwoju uczestniczył w konferencji nad założeniami projektu nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych dotyczących wprowadzenia tzw. prostej spółki akcyjnej jako nowego rodzaju spółki…

arrow Czytaj więcej
Doktorat mecenas Joanny Róg

W poniedziałek Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawno-Administracyjnych Uniwersytetu Warszawskiego nadała stopień doktora nauk prawnych mec. Joannie Róg senior associate naszej Kancelari…

arrow Czytaj więcej
Mec. Joanna Rewkowska z sukcesem reprezentowała klienta przez NSA, w sprawie dotyczącej dofinansowania zakupu nieruchomości ze środków pomocowych UE

W wyniku przygotowanej przez Kancelarię skargi kasacyjnej udało się uzyskać wyrok reformatoryjny, co oznacza, że NSA uchylił zarówno skarżony kasacyjnie wyrok WSA jak i decyzję organu II instancji…

arrow Czytaj więcej
Adw. Anna Krysiak, Mariusz Rypina i Prof. Wierzbowski, z sukcesem reprezentowali zarządcę infrastruktury kolejowej w precedensowym...

Prof. Marek Wierzbowski, Mec. Anna Krysiak i Mec. Mariusz Rypina reprezentowali pozwanego zarządcę infrastruktury kolejowej przed sądem II instancji w sprawie roszczeń powoda dotyczących konstrukcji wbudowanych w obiekty mostowe na liniach kolejowych…

arrow Czytaj więcej
Zaproszenia do publicznych wystąpień prawników naszej Kancelarii

W ostatnich dniach prawnicy naszej kancelarii mieli szereg publicznych wystąpień na zaproszenie organizatorów konferencji. I tak mecenas Anna Krysiak, mecenas Sławomir Jakszuk i mecenas Mateusz Olewiński na zaproszenie Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych…

arrow Czytaj więcej
Nieprawdziwa informacja nt. Kancelarii

Gazeta „Nasz Dziennik” zamieściła w dniu 4 października 2017 r. w artykule pt. „Miękkie lądowanie” nieprawdziwą informację jakoby Mecenas Jarosław Jóźwiak jako wiceprezydent m. st. Warszawy zlecał naszej Kancelarii określone prace. „Nasz Dziennik” zamieścił w dniu dzisiejszym na str. 4 „Naszego Dziennika” sprostowanie i przeprosiny, które załączmy. Wskazano, że zlecenia dotyczyły innej kancelarii prawnej. W Sprostowaniu zawarto nieprawdziwą informację, że po publikacji ww. artykułu „Nasz Dziennik” próbował się kontaktować z naszą Kancelarią…

arrow Czytaj więcej
Nasi prawnicy na Forum Ekonomicznym w Krynicy.

Nasza kancelaria jest partnerem Forum Ekonomicznego i nasi prawnicy biorą w nim czynne udział. Prof. Zapadka zasiadał w panelu dyskusyjnym poświęconym REIT…

arrow Czytaj więcej
Komentarze do Kodeksu postepowania administracyjnego (wydanie IV) i Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (wydanie V)

Komentarze do Kodeksu postępowania administracyjnego  (wydanie IV) i Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (wydanie V), oba pod redakcją prof. Romana Hausera i prof. Marka Wierzbowskiego zostały opublikowane przez  CH Beck.

arrow Czytaj więcej
Ważne dla spółek inwestycyjnych…

W dniu 4 czerwca 2016 r. w życie weszła nowelizacja Ustawy o funduszach inwestycyjnych, która wprowadziła kategorię alternatywnych funduszy inwestycyjnych (AFI), do których zalicza się  także tzw. alternatywne spółki inwestycyjne (ASI).

arrow Czytaj więcej