Drugie, zaktualizowane wydanie Komentarza do Prawa Rynku Kapitałowego pod redakcją m.in. Prof. Marka Wierzbowskiego

Ukazało się drugie, zaktualizowane wydanie Komentarza do Prawa Rynku Kapitałowego pod redakcją m.in. Prof. Marka Wierzbowskiego (wydawnictwo CH.BECK w serii […]

09.01.2015