Drugie wydanie Komentarza do Prawa Budowlanego już wydane!

Wolters Kluwer właśnie opublikował drugie wydanie Komentarza do Prawa Budowlanego pod redakcja prof. Wierzbowskiego i sędzi NSA Alicji Filipowicz Plucińskiej. […]

18.07.2016