Komentarz do Rozporządzenia o nadużyciach na rynku (MAR) już opublikowany!

CH Beck właśnie opublikował Komentarz do Rozporządzenia o nadużyciach na rynku (MAR) pod redakcją prof. Wierzbowskiego. Komentarz o owiązuje w […]

18.07.2016