Nowy komentarz do „Konstytucji biznesu” opublikowany

Wolters Kluwer szeroko znane wydawnictwo międzynarodowe opublikowało komentarz do Konstytucji biznesu , czyli szeregu ustaw dotyczących przedsiębiorców. Redaktorem naukowym wydawnictwa […]

18.03.2019