Drugie, zaktualizowane i poszerzone wydanie Komentarza do Ustawy o obligacjach pod redakcją Prof. Marka Wierzbowskiego już w sprzedaży

Ukazało się drugie, zaktualizowane i poszerzone, wydanie Komentarza do Ustawy o obligacjach o pod redakcją m.in. Prof. Marka Wierzbowskiego (wydawnictwo […]

04.04.2019