Komentarze do Kodeksu postępowania administracyjnego (wydanie IV) i Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (wydanie V).

Komentarze do Kodeksu postępowania administracyjnego  (wydanie IV) i Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (wydanie V), oba pod redakcją prof. Romana Hausera i prof. Marka Wierzbowskiego zostały opublikowane przez  CH Beck.  Prof. Hauser jest profesorem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i byłym długoletnim prezesem Naczelnego Sądu Administracyjnego. Są to obecnie najpopularniejsze komentarze, w ich […]

25.07.2017