Prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski

Partner, uprzednio był partnerem Weil, a następnie Linklaters. Jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Warszawskiego. Uznany specjalista rynku kapitałowego, M&A, prawa administracyjnego, prawa budowlanego i arbitrażu.

Sławomir Jakszuk

Partner, radca prawny, były wieloletni wicedyrektor Biura Prawnego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek, prawa papierów wartościowych i rynku kapitałowego.

Anna Krysiak

Partner, adwokat, członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. W ramach Kancelarii kieruje zespołem prowadzącym postępowania sądowe, arbitrażowe i mediacyjne. Reprezentuje osoby fizyczne i prawne w postępowaniach przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi, przed Sądem Najwyższym, a także przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz przed sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym, obejmujące wszystkie dziedziny prawa.

Wojciech Jacyno

Associate partner Kancelarii, jest radcą prawnym z niemal dwudziestoletnim doświadczeniem obejmującym przede wszystkim szeroko rozumiane doradztwo w zakresie prawa inwestycji nieruchomościowych. Wspólnie z mec. Joanną Rewkowską kieruje praktyką Kancelarii w zakresie nieruchomości.

dr Joanna Róg-Dyrda

Senior associate, radca prawny,  doktor nauk prawnych, wykładowca na WPiA UW. Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i uzyskała dyplom The Center for American Law Studies of the University of Florida Levin College of Law and Warsaw University Faculty of Law and Administration.

dr Paweł Nowicki

Of counsel, kieruje Praktyką Zamówień Publicznych oraz Praktyką Prawa Europejskiego, Pomocy Publicznej i Funduszy Unijnych w Kancelarii. Członek Rady Zamówień Publicznych.

Radca prawny, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Dr Iwona Gębusia

Radca prawny – posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla przedsiębiorców, w tym spółek publicznych oraz instytucji finansowych. Brała udział w szeregu transakcji na rynkach kapitałowych, M&A, finansowaniu oraz świadczyła doradztwo w zakresie problematyki regulacyjnej.

Łukasz Adamczyk

Doradca podatkowy, specjalista w zakresie planowania podatkowego oraz postępowań podatkowych oraz ekspert w dziedzinie międzynarodowego i wspólnotowego prawa podatkowego oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE

Anna Celejewska Rajchert

Senior Associate Kancelarii, Radca Prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, absolwentka Szkoły Prawa Brytyjskiego w ramach Centre for the Study of English and European Union Law.

Kamilla Pomorska

Senior associate Kancelarii, radca prawny, uznany specjalista z zakresu polskiego i europejskiego prawa konkurencji, prawa ochrony konsumentów oraz prawa regulacyjnego. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Departamencie Polityki Konsumenckiej oraz Departamencie Ochrony Konkurencji, gdzie zajmowała się sprawami z obszaru prawa antymonopolowego oraz prawa ochrony konsumentów.

Joanna Rewkowska

associate partner kancelarii, jest radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem obejmującym przede wszystkim szeroko rozumiane doradztwo w zakresie inwestycji, prawa ochrony środowiska i nieruchomościowych. Wspólnie z mec. Wojciechem Jacyno kieruje praktyką Kancelarii w zakresie nieruchomości, prowadzi również praktykę w zakresie ochrony środowiska.

Mariusz Rypina

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, Associate Partner Kancelarii, specjalizujący się w prawie gospodarczym i handlowym – w szczególności w prawie energetycznym, antymonopolowym i z zakresu regulacji transportu kolejowego.

Jarosław Jóźwiak

Prawnik specjalizujący się w problemach ustrojowych jednostek samorządu terytorialnego oraz sprawach z zakresu gospodarki nieruchomościami i administracji publicznej.

Stanisław Radowicki

Senior associate Kancelarii, członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Uzyskał dyplom The Center for American Law Studies of the University of Florida Levin College of Law and Warsaw University Faculty of Law and Administration. Jego zainteresowania zawodowe skupiają się na prawie i postępowaniu administracyjnym – w szczególności prawie farmaceutycznym, w szczególności badań klinicznych oraz w prawie nowych technologii w tym związanych z ochroną własności intelektualnej.

Mateusz Olewiński

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, należy do zespołu prowadzącego postępowania sądowe, arbitrażowe i mediacyjne.

Jakub Żelazek

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, należy do zespołu prowadzącego postępowania sądowe, arbitrażowe i mediacyjne.

Rafał Stankiewicz

Radca prawny, Of Counsel Kancelarii, uznany specjalista z zakresu postępowania administracyjnego oraz prawa gospodarczego publicznego. Specjalizuje się w prawie konkurencji, pomocy publicznej, prawie energetycznym i telekomunikacyjnym.

Paweł Makowski

posiada wieloletnie bardzo duże doświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych. Jest wybitnym znawca problematyki ochrony danych osobowych tak w zakresie przygotowania wewnętrznych dokumentów dotyczący ochrony danych jak i postepowań przed Urzędem Ochrony Danych Osobowych.

Agata Broniewska

Aplikantka radcowska, associate, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się na prawie planowania i zagospodarowania przestrzennego, a także prawie ochrony zabytków nieruchomych.

Klaudia Brzezińska

Associate Kancelarii, aplikant adwokacki, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, z wyróżnieniem i oceną celującą ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego oraz w prawie spółek handlowych. W ramach Kancelarii prowadzi postępowania prospektowe, świadczy doradztwo w zakresie publicznych i prywatnych ofert papierów wartościowych, transakcji M&A, delistingów, wypełniania przez spółki giełdowe obowiązków informacyjnych oraz bieżącej obsługi prawnej spółek z zakresu spraw korporacyjnych.

Aleksander Bulski

Aplikant radcowski, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, członek zespołu prawa budowlanego i nieruchomości.

Anna Jaskułowska

associate Kancelarii, aplikantka adwokacka, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz kierunek Finanse i Rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej. Specjalizuje się w prawie rynków kapitałowych oraz prawie spółek handlowych.

Adrianna Kruczkowska

Junior associate, aplikantka radcowska, ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydział Polonistyki w ramach Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych (MISH). W Kancelarii jest członkiem zespołu specjalizującego się w sprawach z zakresu prawa budowlanego i nieruchomości. Jej zainteresowania zawodowe skupiają się na prawie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz prawie budowlanym.

Oskar Nowiński

Junior Associate. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, The Center for American Law Studies of the Warsaw University Faculty of Law and Administration oraz uczestnik zajęć na die Deutsche Rechtsschule an der Universität Warschau. Członek zespołu prawa budowlanego i nieruchomości, zamówień publicznych oraz prawa europejskiego, pomocy publicznej i funduszy unijnych.