Prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski

Partner, uprzednio był partnerem Weil, a następnie Linklaters. Jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Warszawskiego. Uznany specjalista rynku kapitałowego, M&A, prawa administracyjnego, prawa budowlanego i arbitrażu.

Sławomir Jakszuk

Partner, radca prawny, były wieloletni wicedyrektor Biura Prawnego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek, prawa papierów wartościowych i rynku kapitałowego.

Anna Krysiak

Partner, adwokat, członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. W ramach Kancelarii kieruje zespołem prowadzącym postępowania sądowe, arbitrażowe i mediacyjne. Reprezentuje osoby fizyczne i prawne w postępowaniach przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi, przed Sądem Najwyższym, a także przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz przed sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym, obejmujące wszystkie dziedziny prawa.

Wojciech Jacyno

Associate partner Kancelarii, jest radcą prawnym z niemal dwudziestoletnim doświadczeniem obejmującym przede wszystkim szeroko rozumiane doradztwo w zakresie prawa inwestycji nieruchomościowych. Wspólnie z mec. Joanną Rewkowską kieruje praktyką Kancelarii w zakresie nieruchomości.

Łukasz Adamczyk

Doradca podatkowy, specjalista w zakresie planowania podatkowego oraz postępowań podatkowych oraz ekspert w dziedzinie międzynarodowego i wspólnotowego prawa podatkowego oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE

Anna Celejewska Rajchert

Senior Associate Kancelarii, Radca Prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, absolwentka Szkoły Prawa Brytyjskiego w ramach Centre for the Study of English and European Union Law.

Kamilla Pomorska

Senior associate Kancelarii, radca prawny, uznany specjalista z zakresu polskiego i europejskiego prawa konkurencji, prawa ochrony konsumentów oraz prawa regulacyjnego. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Departamencie Polityki Konsumenckiej oraz Departamencie Ochrony Konkurencji, gdzie zajmowała się sprawami z obszaru prawa antymonopolowego oraz prawa ochrony konsumentów.

Joanna Rewkowska

Radca prawny z piętnastoletnim doświadczeniem obejmującym przede wszystkim szeroko rozumiane doradztwo w zakresie prawa inwestycji nieruchomościowych. Wspólnie z mec. Wojciechem Jacyno kieruje praktyką Kancelarii w zakresie nieruchomości.

Mariusz Rypina

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, Associate Partner Kancelarii, specjalizujący się w prawie gospodarczym i handlowym – w szczególności w prawie energetycznym, antymonopolowym i z zakresu regulacji transportu kolejowego.

Jarosław Jóźwiak

Prawnik specjalizujący się w problemach ustrojowych jednostek samorządu terytorialnego oraz sprawach z zakresu gospodarki nieruchomościami i administracji publicznej.

Stanisław Radowicki

Senior associate Kancelarii, członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Uzyskał dyplom The Center for American Law Studies of the University of Florida Levin College of Law and Warsaw University Faculty of Law and Administration. Jego zainteresowania zawodowe skupiają się na prawie i postępowaniu administracyjnym – w szczególności prawie farmaceutycznym, w szczególności badań klinicznych oraz w prawie nowych technologii w tym związanych z ochroną własności intelektualnej.

Anna Dziewulska

Aplikant adwokacki III roku, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.

Karolina Ernt-Staniulis

Aplikant adwokacki, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, z wyróżnieniem ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskała dyplom University of Cambridge – British Centre for English and European Legal Studies.

Mateusz Olewiński

Aplikant adwokacki, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, należy do zespołu prowadzącego postępowania sądowe, arbitrażowe i mediacyjne.

dr Joanna Róg

Senior associate, radca prawny,  doktor nauk prawnych, wykładowca na WPiA UW. Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i uzyskała dyplom The Center for American Law Studies of the University of Florida Levin College of Law and Warsaw University Faculty of Law and Administration.

Klaudia Brzezińska

Associate Kancelarii, aplikant adwokacki, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, z wyróżnieniem i oceną celującą ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Jakub Żelazek

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, należy do zespołu prowadzącego postępowania sądowe, arbitrażowe i mediacyjne.

Rafał Stankiewicz

Radca prawny, Of Counsel Kancelarii, uznany specjalista z zakresu postępowania administracyjnego oraz prawa gospodarczego publicznego. Specjalizuje się w prawie konkurencji, pomocy publicznej, prawie energetycznym i telekomunikacyjnym.

Kamil Ciupak

Radca prawny, Of Counsel Kancelarii. W ramach Kancelarii doradza przede wszystkim w obszarze pomocy publicznej oraz funduszy UE.  Doświadczenia w ww. zakresie zdobywał w Departamencie Monitorowania Pomocy Publicznej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, a także instytucji zarządzającej regionalnym programem operacyjnym.

Celina Nowak

Of counsel, prof. INP PAN dr hab. jest profesorem nadzwyczajnym i dyrektorem Instytutu Nauk Prawnych PAN. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych na Université de Paris I – Panthéon – Sorbonne.

Agata Broniewska

Aplikantka radcowska, associate, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się na prawie planowania i zagospodarowania przestrzennego, a także prawie ochrony zabytków nieruchomych.

Karol Jaworecki

Aplikant radcowski. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ukończył z oceną celującą Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Specjalizuje się w prawie obrotu nieruchomościami, prawie planowania i zagospodarowania przestrzennego, prawie budowlanym oraz unijnym i polskim prawie ochrony środowiska.

Aleksander Bulski

Aplikant radcowski, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, członek zespołu prawa budowlanego i nieruchomości.