Telekomunikacja i nowe technologie

Kancelaria świadczy usługi w zakresie doradztwa prawnego na rzecz znaczących podmiotów na polskim rynku telekomunikacyjnym. Świadcząc na rzecz naszych Klientów usługę kompleksowego doradztwa prawnego oraz współpracując przy realizacji konkretnych projektów, prawnicy naszej Kancelarii zdobyli doświadczenie umożliwiające im swobodne poruszanie się wśród zagadnień prawa telekomunikacyjnego, jak również uwzględnianie specyfiki tego rynku przy rozpatrywaniu problemów z zakresu innych gałęzi prawa.

 

Doświadczenie Kancelarii w obszarze prawa telekomunikacyjnego obejmuje doradztwo związane z regulacją rynku telekomunikacyjnego, ochroną praw użytkowników końcowych, współpracy międzyoperatorskiej, stosowaniem ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych czy procesem przyznawania częstotliwości. Przedmiotem naszych analiz prawnych były także m.in. analiza możliwości zawarcia porozumienia z organem regulacyjnym na tle obowiązujących przepisów prawa, badanie statusu przedsiębiorcy telekomunikacyjnego czy zastosowanie art. 43a prawa telekomunikacyjnego. Kancelaria zajmowała się także kwestiami dotyczącymi ograniczeń i eliminowania zjawiska tzw. „sztucznego ruchu” w sieci telekomunikacyjnej oraz sprawami dotyczącymi tzw. antyfraud- u, jak również związanymi z realizacją obowiązku must carry/must offer.

 

Prawnicy naszej Kancelarii świadczą także usługi w zakresie bieżącego doradztwa na rzecz klientów z branży nowych technologii i mediów, ściśle związane z prowadzoną przez te podmioty działalnością. Usługi Kancelarii obejmowały m.in. tworzenie nowych lub dostosowywania istniejących regulacji wewnętrznych portali internetowych prowadzonych przez takie podmioty. Prawnicy Kancelarii wspierają także klientów w procesach wdrożeniowych istotnego dla tej grupy  klientów oprogramowania komputerowego.

 

Praktyką Kancelarii w tym zakresie kieruje mec. Kamilla Pomorska.