Dział podatkowy

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi w zakresie doradztwa podatkowego. Dział podatkowy Kancelarii uczestniczył w szeregu procesów optymalizacyjnych, w tym, w kilkudziesięciu procesach optymalizacyjnych w zakresie zbycia akcji spółek publicznych z wykorzystaniem krajowych lub/i zagranicznych spółek holdingowych. Optymalizacje obejmowały między innymi założenie spółki holdingowej, neutralne podatkowo wprowadzenie spółki holdingowej, zbycie akcji przez spółkę holdingową oraz zwolniony z opodatkowania transfer dochodów ze spółki holdingowej do beneficjenta. Każdemu z procesów optymalizacyjnych towarzyszyło pozyskanie dla klientów korzystnych interpretacji organów podatkowych.

 

Dział podatkowy Kancelarii zajmuje się również odzyskiwaniem nadpłaconych podatków. W tych sprawach reprezentuje Klientów przed organami administracji, sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. Uzyskane przez dział podatkowy Kancelarii korzystne orzeczenia sądów administracyjnych, miały niejednokrotnie charakter precedensowy i prowadziły nie tylko od odzyskania przez Klientów wielomilionowych kwot nienależnie pobranego podatku wraz z odsetkami naliczonymi od dnia pobrania podatku, lecz również do zmiany praktyki organów podatkowych w tym zakresie.

 

Prawnicy Kancelarii mają także doświadczenie w postępowaniu przed Trybunałem Sprawiedliwości UE. Doradca podatkowy Łukasz Adamczyk, kierujący działem prawa podatkowego reprezentował Klienta w postępowaniu w sprawie C-42/14, zakończonej korzystnym dla podatników wyrokiem TSUE, które ukształtowało praktykę opodatkowania VAT najmu w państwach członkowskich Unii Europejskiej.