Energetyka

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne na rzecz przedsiębiorstw energetycznych oraz podmiotów zamierzających podjąć działalność w sektorze energetyki. Praktyka Kancelarii obejmuje także doradztwo na rzecz odbiorców paliw i energii. Prawnicy Kancelarii zajmują się wszelkimi problemami wchodzącymi w zakres prawa energetycznego, tak z podsektora elektroenergetyki, gazownictwa, ciepłownictwa, jak i paliw ciekłych. Doradztwo dotyczy wszelkich rodzajów działalności energetycznej (wytwarzanie, przesył, dystrybucja, magazynowanie, obrót).

 

Praktyka Kancelarii w zakresie prawa energetycznego uwzględnia wszelkie aspekty regulacyjne (jak koncesje, taryfy, obowiązki sprawozdawcze względem regulatora, dostęp do sieci, przyłączanie do sieci, unbundling, uzyskiwanie świadectw pochodzenia i świadectw pochodzenia z kogeneracji) kwestie majątku niezbędnego do prowadzenia działalności przedsiębiorstwa energetycznego (w szczególności sprawy własności w zakresie infrastruktury sieciowej), jak też kwestie umów o dostarczanie energii elektrycznej (w tym umów kompleksowych). W zakresie doradztwa na rzecz przedsiębiorstw energetycznych z podsektora paliw płynnych, na szczególna uwagę zasługuje doświadczenie Kancelarii w takich obszarach jak monitorowanie i kontrola jakości paliw, biopaliwa, w tym problematyka realizacji NCW, utrzymywanie zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, bezzbiornikowe magazynowanie ropy naftowej i paliw płynnych w górotworze, dostosowanie terminali paliw do zmienionych przepisów prawa, dostosowanie stacji paliw do wymogów środowiskowych i budowlanych.

 

Praktyka Kancelarii w zakresie prawa energetycznego obejmuje także kwestie środowiskowe – zarówno na etapie procesu inwestycyjnego jak i dalszej eksploatacji instalacji energetycznych, a także regulacje dotyczące wymogów konstrukcyjnych dla budowli oraz instalacji energetycznych – w tym w zakresie dozoru technicznego.

 

Doskonała znajomość sektora energetycznego, w tym jego uczestników i specyfiki prowadzonej przez nich działalności, czyni z nas odpowiedniego doradcę w nawet najbardziej skomplikowanych sprawach z zakresu energetyki. Z usług Kancelarii korzystają między innymi wiodące przedsiębiorstwa elektroenergetyczne, paliwowe i gazowe. Prawnicy Kancelarii świadczyli także usługi doradcze na rzecz Urzędu Regulacji Energetyki i Ministerstwa Gospodarki.

 

Praktyką Kancelarii w zakresie prawa energetycznego kieruje mec. Mariusz Rypina, przy czynnym udziale Prof. Marka Wierzbowskiego oraz pozostałych doświadczonych prawników Kancelarii.