Felieton autorstwa prof. Marka Wierzbowskiego oraz dr Iwony Gębusi pt. „Dozwolone ryzyko gospodarcze w czasach pandemii.

W Parkiecie z 21 kwietnia ukazał się felieton autorstwa prof. Marka Wierzbowskiego oraz dr Iwony Gębusi pt. „Dozwolone ryzyko gospodarcze w czasach pandemii.”

Autorzy felietonu odnoszą się w nim do pojęcia dozwolonego ryzyka gospodarczego, które w określonych przypadkach pozwala decydentom spółki na uniknięcie odpowiedzialności.

Stan zagrożenia epidemicznego spowodowanego koronawirusem rodzi obawy m.in. w kontekście odpowiedzialności cywilnej menadżerów.

Dlatego też, w aktualnej sytuacji związanej z pandemią, dopuszczalne ryzyko należy ocenić w szczególności z uwzględnieniem warunków makroekonomicznych, sytuacji danej spółki oraz okoliczności, w których działał odnośny menadżer.