lawyer
phone Tel. 022 312 41 10
Stanisław Radowicki
Senior Associate

Stanisław Radowicki, senior associate Kancelarii, członek Izby Adwokackiej w Warszawie uzyskał dyplom The Center for American Law Studies of the University of Florida Levin College of Law and Warsaw University Faculty of Law and Administration. Jego zainteresowania zawodowe skupiają się na prawie i postępowaniu administracyjnym – w szczególności na prawie farmaceutycznym, przede wszystkim badań klinicznych – oraz na prawie nowych technologii, w tym związanych z ochroną własności intelektualnej. Mecenas Radowicki jest specjalistą w zakresie regulacji prawnych prowadzenia działalności gospodarczej związanej z wytwarzaniem i obrotem materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym. Brał udział w wielu projektach i transakcjach mających wymiar międzynarodowy, doradzał Klientom zarówno polskim, jak i zagranicznym. Mecenas Radowicki ma znaczące doświadczenie w prowadzeniu postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych (w tym przed prezesami Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, Prezesem UOKiK) oraz procesowe z zakresu spraw karnych i cywilnych.

 

Mecenas Radowicki prowadzi także działalność naukową – szkolenia i wykłady z prawa medycznego i farmaceutycznego. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów z ich zakresu oraz współautorem kilkunastu publikacji naukowych, w tym komentarza do ustawy o rezerwach strategicznych pod red. M. Pawełczyka, P. Ligenzy i R. Stankiewicza (Iuris, 2012).

 

Specjalizacje