lawyer
phone Tel. 022 312 41 10
Prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski
Partner

Prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski, radca prawny, partner. Wcześniej był partnerem Weil Gotshal & Manges, a następnie Linklaters.. W swojej praktyce prawniczej prof. Wierzbowski kierował zespołami prawników obsługującymi transakcje, takie jak sprzedaż akcji Banku PKO SA, PKN Orlen SA, TAURON SA, liczne pierwsze oferty publiczne akcji i emisje obligacji, w tym pierwszą emisję euroobligacji polskiego banku (BPH). Profesor Wierzbowski reprezentuje przedsiębiorców w postępowaniach przed organami administracji (szczególnie URE, UKE, UOKiK, KNF), a także przed sądami administracyjnymi i arbitrażowymi. Należał do grona prawników reprezentujących Skarb Państwa w sprawie dotyczącej prywatyzacji PZU – z powództwa Eureko przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej. Tworzył domy maklerskie (m.in. pierwszy zagraniczny dom maklerski w Polsce, pierwszy dom maklerski zajmujący się asset management) oraz fundusze inwestycyjne.

Jest profesorem zwyczajnym, byłym prorektorem Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie przewodniczy Radzie Naukowej Instytutu Nauk Prawno-Administracyjnych i przewodniczy Radzie Programowej Centrum Badań nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain.

Profesor Wierzbowski jest prezesem Sądu Izby Domów Maklerskich oraz członkiem Rady European Law Institute (ELI), przewodniczy Polskiemu Centrum ELI. Profesor przez 22 lata zasiadał w Radzie Giełdy Papierów Wartościowych, jako jej wiceprezes i prezes w latach 2000–2004, przewodniczył Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego, był doradcą Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Skarbu Państwa oraz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, członkiem Kolegium NIK, członkiem Rady Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułu Naukowego, a także wiceprzewodniczącym Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Wykładał jako visiting professor na wydziałach prawa pięciu uniwersytetów amerykańskich.

Jest odznaczony krzyżami kawalerskim, oficerskim i Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za zasługi w rozwoju rynku kapitałowego. Dziennik Gazeta Prawna przyznał prof. Wierzbowskiemu Złoty Paragraf jako najlepszemu radcy prawnemu.

Jest autorem, współautorem lub współredaktorem licznych prac prawniczych, w tym komentarzy do konstytucji przedsiębiorców, prawa budowlanego, ustawy o transporcie kolejowym, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (wyd. Wolters Kluwer), kodeksu postępowania administracyjnego, prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi , prawa rynku kapitałowego, ustawy o obligacjach (wszystkie cztery wydane przez C.H.Beck), a także podręczników prawa gospodarczego, prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego.