lawyer
phone Tel. 022 312 41 10
Mateusz Olewiński

Mateusz Olewiński, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, należy do zespołu prowadzącego postępowania sądowe, arbitrażowe i mediacyjne.

W 2015 r. ukończył z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zawodowe zdobył współpracując w okresie studiów z kancelariami zajmującymi się prawem cywilnym i administracyjnym. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień prawa cywilnego,
w szczególności prawa zobowiązań a także prawa karnego.