Klaudia Brzezińska
Associate

Klaudia Brzezińska, associate Kancelarii, aplikant adwokacki, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, z wyróżnieniem i oceną celującą ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego oraz w prawie spółek handlowych. W ramach Kancelarii prowadzi postępowania prospektowe, świadczy doradztwo w zakresie publicznych i prywatnych ofert papierów wartościowych, transakcji M&A, delistingów, wypełniania przez spółki giełdowe obowiązków informacyjnych oraz bieżącej obsługi prawnej spółek z zakresu spraw korporacyjnych. Doświadczenie zawodowe zdobywała od początkowych lat studiów, w kancelariach prawnych oraz w dziale prawnym spółki giełdowej obecnej na rynkach światowych. Jest współautorką trzeciego wydania komentarza do prawa rynku kapitałowego pod red. M. Wierzbowskiego, L. Sobolewskiego i P. Wajdy (CH Beck 2018) oraz drugiego wydania komentarza do ustawy o obligacjach (CH Beck 2019).