lawyer
phone Tel. 022 312 41 10
Katarzyna Krzykwa

Katarzyna Krzykwa, associate Kancelarii, aplikant adwokacki, ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego oraz prawie spółek, a także w obsłudze prawnej fundacji i stowarzyszeń. Doświadczenie zawodowe zdobywała od pierwszych lat studiów, współpracując z Helsińską Fundacją Praw Człowieka i Europejskim Centrum Arbitrażu, jak również będąc wiceprezesem zarządu fundacji. W Kancelarii zajmuje się przygotowywaniem ofert publicznych i prywatnych akcji, bieżącą obsługą prawną spółek z zakresu spraw korporacyjnych oraz uczestniczy w badaniach stanu prawnego spółek. Jest współautorką trzeciego wydania komentarza do prawa rynków kapitałowych pod red. M. Wierzbowskiego, L. Sobolewskiego i P. Wajdy (CH Beck 2018).

Specjalizacje