lawyer
phone Tel. 022 312 41 10
Jakub Żelazek

Jakub Żelazek, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, należy do zespołu prowadzącego postępowania sądowe, arbitrażowe i mediacyjne.
Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pracę magisterską, dotyczącą kształtowania zasad kontraktowej odpowiedzialności odszkodowawczej napisał pod kierunkiem prof. dra hab. Fryderyka Zolla w Katedrze Prawa Cywilnego UJ. Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach prawnych oraz w sądach w Krakowie i Warszawie. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień prawa cywilnego materialnego i procesowego oraz postępowania egzekucyjnego. W swej dotychczasowej praktyce brał udział w tworzeniu rozwiązań prawnych w skomplikowanych sporach cywilnych.