lawyer
phone Tel. 022 312 41 10
Paweł Nowicki
Of counsel

Dr Paweł Nowicki – radca prawny, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalizuje się w tematyce prawa gospodarczego i polityk gospodarczych Unii Europejskie, w szczególności w prawie zamówień publicznych. Doświadczony pełnomocnik w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Ekspert Komisji Europejskiej z dziedziny prawa zamówień publicznych – członek działającej przy Komisji Europejskiej grupy ekspertów zainteresowanych stron ds. zamówień publicznych na kadencję 2012-2015. Członek m.in.: Public Procurement Academics & Practitioners Group; International Research Study on Public Procurement; Procurement Law Academic Network; Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa (Law&Economics); Fundacji Wsparcie Naukowe Partnerstwa Publiczno-Prywatnego; Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych (The Public Procurement Law Association); Komisji ds. Wspierania Partnerstwa Publiczno-Prywatnego działającej przy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Dr Paweł Nowicki był również powoływany jako ekspert Komitetu Regionów Unii Europejskiej w zakresie polityk gospodarczych UE. Jest autorem ponad 60 publikacji na temat prawa zamówień publicznych, koncesji na roboty budowlane lub usługi, PPP i funduszy unijnych oraz prelegentem na licznych szkoleniach i konferencjach z zakresu prawa zamówień publicznych zarówno w Polsce, jak i za granicą. Mec. Nowicki kieruje praktyką zamówień publicznych w kancelarii