lawyer
phone 022 312 41 10
Celina Nowak
of counsel

Celina Nowak, of counsel, prof. INP PAN dr hab. jest profesorem nadzwyczajnym i dyrektorem Instytutu Nauk Prawnych PAN. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych na Université de Paris I – Panthéon – Sorbonne. Stypendystka rządu francuskiego i włoskiego, a także kilkakrotnie Towarzystwa im. Maxa Plancka (Niemcy). Specjalizuje się w problematyce compliance (w tym zakresie kieruje największym w Polsce projektem badawczym), korupcji oraz minimalizacji ryzyka odpowiedzialności związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą.  Obejmuje to również postępowania przed organami państwa zarzucającymi nieprawidłowości, będące podstawą każdego rodzaju odpowiedzialności, w tym karnej i karnoadministracyjnej osób prowadzących sprawy majątkowe przedsiębiorcy. Dotyczy to szeroko pojętej działalności gospodarczej, w tym w problematyki funkcjonowania rynku finansowego i kapitałowego oraz, odpowiedzialności za szkody środowiskowe. Prof. Nowak jest wspierana przez silny zespół doświadczonych prawników.

Specjalizacje