lawyer
phone Tel.: 022 312 41 10

Anna Jaskułowska, associate Kancelarii, aplikantka adwokacka, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz kierunek Finanse i Rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej. Specjalizuje się w prawie rynków kapitałowych oraz prawie spółek handlowych. W swojej dotychczasowej praktyce zawodowej brała udział w wielu projektach z zakresu prawa rynków kapitałowych, w ramach których doradzała emitentom przy pozyskiwaniu kapitału poprzez emisję dłużnych i udziałowych instrumentów finansowych oraz przy wprowadzaniu instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Wspierała również emitentów przy wypełnianiu obowiązków informacyjnych. Była zaangażowana w liczne transakcje M&A. Ponadto, Anna uczestniczyła w projektach dotyczących implementacji wymogów unijnych oraz rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego w instytucjach finansowych.

Specjalizacje