lawyer
phone Tel. 022 312 41 10
Aleksander Bulski

Aleksander Bulski, aplikant radcowski, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, członek zespołu prawa budowlanego i nieruchomości. Jego zainteresowania zawodowe skupiają się na prawnych aspektach przygotowania i prowadzenia procesu inwestycyjnego, w tym zagadnieniach dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz prawa budowlanego. Wielokrotnie brał udział w sporządzaniu analiz stanu prawnego nieruchomości (due diligence), prowadząc analizę tytułów prawnych do nieruchomości, w tym analizy umów najmu i dzierżawy, zgodności lokalizacji inwestycji z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz prawidłowości decyzji wydawanych w procesie inwestycyjnym. Uczestniczy w prowadzeniu postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych. W ramach swojej praktyki zajmuje się także zagadnieniami z zakresu prawa cywilnego. Zna bardzo dobrze język angielski.