lawyer
phone Tel. 022 312 41 10
Agata Broniewska
Associate

Agata Broniewska, aplikantka radcowska, associate, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się na prawie planowania i zagospodarowania przestrzennego, a także prawie ochrony zabytków nieruchomych. W Kancelarii jest członkiem zespołu specjalizującego się w sprawach z zakresu prawa budowlanego oraz inwestycji nieruchomościowych. Brała udział w przygotowaniu analiz stanu prawnego nieruchomości, prowadząc analizę tytułów prawnych do nieruchomości, w tym analizę umów najmu i dzierżawy, zgodności lokalizacji inwestycji z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz prawidłowości decyzji wydawanych w procesie inwestycyjnym. Uczestniczy również w doradztwie z zakresu spraw z  pogranicza prawa cywilnego rzeczowego i administracyjnego. Zna bardzo dobrze język angielski oraz język hiszpański.