lawyer
phone Tel. 022 312 41 10

Junior associate, aplikantka radcowska, ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydział Polonistyki w ramach Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych (MISH). W Kancelarii jest członkiem zespołu specjalizującego się w sprawach z zakresu prawa budowlanego i nieruchomości. Jej zainteresowania zawodowe skupiają się na prawie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz prawie budowlanym. Brała udział w sporządzaniu analiz stanu prawnego nieruchomości, prowadząc analizę tytułów prawnych do nieruchomości, oceniając zgodność lokalizacji inwestycji z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz prawidłowość decyzji wydawanych w procesie inwestycyjnym. Uczestniczy również w doradztwie z zakresu gospodarowania odpadami i ochrony środowiska. Płynnie posługuje się dwoma językami – angielskim i francuskim.