Zatwierdzenie przez KNF prospektu emisyjnego Trans Polonia SA

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła  prospekt  emisyjny spółki  Trans Polonia SA , w związku z ofertą publiczną akcji  oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji oraz praw do akcji. Trans Polonia jest międzynarodowym operatorem transportowo-logistycznym, świadczącym usługi w zakresie transportu Nasza kancelaria jest doradcą prawnym oraz  sporządziła część prawną prospektu.