Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym doczekała się Komentarza.

Redaktorami tomu są prof. Filip Grzegorczyk, który  kierował zespołem przygotowującym projekt ustawy i prof. Marek Wierzbowski. W skład zespołu autorskiego wchodzą autorzy,  którzy przygotowywali projekt ustawy  i którzy zajmują eksponowane stanowiska w  administracji państwowej i czołowych  polskich spółkach.

ustawa-o-zasadach-mieniem-panstwowym