Nasza Konferencja

25 września miała miejsce Konferencja Nowa fala zmian na rynku kapitałowym i ich wpływ na finansowanie przedsiębiorstw zorganizowana przez naszą Kancelarie i Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, w której uczestniczyło ponad osiemdziesiąt osób. Przedmiotem dyskusji były następujące zagadnienia: Praktyka nadzorcza MAR, Trudne informacje poufne, Nowe zasady oferowania, Ujawnienia w zakresie klimatu a dostęp do źródeł finansowania, Nowe ujawnienia wynikające z dyrektywy o prawach akcjonariusza, Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.