Mec. Joanna Rewkowska z sukcesem reprezentowała firmę z branży energetycznej przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie dotyczącej pozwolenia zintegrowanego dla instalacji

NSA oddalił w całości skargę kasacyjną, w której skarżący kasacyjnie kwestionował korzystny dla klienta Kancelarii wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalający skargę na pozwolenie zintegrowane dla instalacji LCP. NSA podzieli argumentację przedstawioną przez mec. Joannę Rewkowską w zakresie interpretacji przepisów dotyczących postępowania kompensacyjnego.