„Konstytucja Biznesu”, „Inwestycje budowlane”, „Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne”

„Konstytucja Biznesu” to nowy komentarz do najnowszych przepisów dotyczących sytuacji przedsiębiorców, szczególnie ustawy Prawa przedsiębiorców. Komentarz został przygotowany przez grono wybitnych autorów pod redakcja naukową Marka Wierzbowskiego. Praca niezwykle ważna, ponieważ przedsiębiorcy nie zdają sobie sprawy z uprawnień, jakie im przysługują.
W tym samym czasie opublikowano również książkę, którą powinien posiadać każdy kto zajmuje się budownictwem – to „Meritum Inwestycje Budowlane”. Prof. Wierzbowski jest współredaktorem tej pracy, której współautorem jest również mec. Rypina z naszej kancelarii.

„Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne” pod red. Prof. Wierzbowskiego jest najnowszym podręcznikiem akademickim w tej dziedzinie.