Kongres Kolejowy

Prawnicy naszej Kancelarii Anna Krysiak, Joanna Rewkowska, Mariusz Rypina i Marek Wierzbowski wzięli czynny udział w dorocznym Kongresie Kolejowym. Wiąże się to z prowadzeniem szeregu spraw dotyczących kolejnictwa przez nasza Kancelarie. Prof. Wierzbowski uczestniczył w dyskusji panelowej poświęconej kwestiom bezpieczeństwa na kolei.