Konferencja

Szanowni Państwo,

rok 2019 przyniósł nam szereg bardzo istotnych, wręcz rewolucyjnych zmian na rynku kapitałowym, co dotyczy zarówno warstwy regulacyjnej i wynika m.in. z aktywności prawodawcy europejskiego, jak i odnosi się do praktyki nadzoru. Wejście w życie Rozporządzenia 1129/2017 w sprawie prospektu emisyjnego spowodowało reorganizację procesu oferowania instrumentów finansowych, w tym prowadzenia IPO i SPO, a także zredefiniowało znane od kilkunastu lat pojęcia, takie jak spółka publiczna czy oferta publiczna. Obecnie procedowane są zmiany ustawy o ofercie i innych ustaw mające na celu dostosowanie krajowych regulacji do wymogów unijnych, które m.in. utrudnią możliwość przeprowadzenia sqeeze-outu i delistingu. Ponadto w lipcu uchwalona przez Sejm została zmiana KSH wprowadzająca konieczność dematerializacji akcji także w spółkach niepublicznych. W połowie roku zmieniły się także zasady emisji obligacji, które od 1 lipca muszą posiadać formę zdematerializowaną. Ponadto na emitentach spoczywać wkrótce będą obowiązki dotyczące nowych ujawnień wynikających z dyrektywy o prawach akcjonariusza, w tym odnoszące się do polityki wynagrodzeń. Komisja Nadzoru Finansowego wydała również pierwsze decyzje dotyczące nałożenia kar pieniężnych za naruszenie MAR i już widać, że wszelkie naruszenia będą karane surowo.

Tych kwestii nie możemy lekceważyć i dlatego zapraszamy Państwa na konferencję organizowaną wspólnie przez naszą Kancelarię i SEG, gdzie przedstawimy i omówimy świeżo zaistniałe i oczekujące zmiany, które dotyczą nie tylko spółek notowanych, ale także innych podmiotów, w szczególności tych, które mogą poszukiwać finansowania zewnętrznego lub pośredniczyć w takiej działalności.

Szczegółowy program konferencji i sylwetki prelegentów znajdą Państwo na stronie https://seg.org.pl/pl/konferencja-regionalna-seg-warszawa-1 w zakładce Program.

Konferencja odbędzie się w dniu 25 września 2019 r. o godz. 10:00 (rejestracja od godz. 09:40) w Sali Imperium w gmachu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (ul. Książęca 4) na poziomie 0.

Bardzo prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji na stronie
https://seg.org.pl/pl/rejestracja-na-wydarzenie

Pozostajemy z wyrazami szacunku,

dr Mirosław Kachniewski
Prof. dr hab. Marek Wierzbowski

Program konferencji:

KONFERENCJA REGIONALNA SEG:
WARSZAWA
25 września 2019 roku

Sala IMPERIUM, Centrum Giełdowe (poziom 0)
ul. Książęca 4, Warszawa

09:40-10:00 Rejestracja uczestników i kawa powitalna

10:00-10:10 Otwarcie konferencji – dr Mirosław Kachniewski i prof. Marek Wierzbowski

10:10-10:40 Praktyka nadzorcza MAR – Sławomir Jakszuk i  dr Joanna Róg-Dyrda

10:40-11:10 Trudne informacje poufne – Klaudia Brzezińska i  dr Joanna Róg-Dyrda

11:10-11:40 Przerwa kawowa

11:40-12:10 Nowe zasady oferowania – dr Iwona Gębusia i dr Joanna Róg-Dyrda

12:10-12:40 Ujawnienia w zakresie klimatu a dostęp do źródeł finansowania – Piotr Biernacki, Jarosław Jóźwiak

12:40-13:10 Przerwa kawowa

13:10-13:40 Nowe ujawnienia wynikające z dyrektywy o prawach akcjonariusza  – Klaudia Brzezińska i Anna Celejewska-Rajchert

13:40-14:10 Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych – Anna Krysiak i Jakub Żelazek