Sąd arbitrażowy przy KNF

Przewodniczący KNF powołał od dnia 1 października prof. Marka Wierzbowskiego do grona arbitrów przy sądzie arbitrażowym przy Komisji Nadzoru Finansowego.

06.10.2011

Prof. Wierzbowski ponownie w Radzie Giełdy.

Walne Zgromadzenie GPW ponownie wybrało prof.  Marka Wierzbowskiego do Rady Giełdy, gdzie objął funkcję vice – przewodniczącego.

06.10.2011

Prywatyzacja PAP i Siarkopolu

Nasza kancelaria została wybrana przez Ministerstwo Skarbu Państwa jako doradca prawny w procesie prywatyzacji Polskiej Agencji Prasowej S.A. oraz Kopalni […]

06.10.2011