Mec. Mariusz Rypina z sukcesem reprezentował zarządcę infrastruktury kolejowej przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Wyrokiem z dnia 14 czerwca 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) oddalił odwołanie […]

14.06.2019

Prof. Marek Wierzbowski i mec. Wojciech Jacyno z sukcesem reprezentowali przed Naczelnym Sądem Administracyjnym klienta z branży gospodarki odpadami w sprawie dotyczącej wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

Na skutek wyroku NSA został uchylony w całości, niekorzystny dla klienta Kancelarii, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalający skargę na wojewódzki […]

30.05.2019

Ukazało się pierwsze wydanie nowego podręcznika akademickiego do prawa administracyjnego autorstwa prawników kancelarii!

Wydawnictwo Wolters Kluwer opublikowało nowy podręcznik akademicki do prawa administracyjnego pod redakcją Partnera Kancelarii – Prof. Marka Wierzbowskiego. Książka obejmuje […]

18.05.2019