Felieton autorstwa dr Joanny Róg i prof. Marka Wierzbowskiego

Felieton autorstwa dr Joanny Róg-Dyrda i prof. Marka Wierzbowskiego pt. ”Kilka słów o postrzeganiu KNF i jej roli w obliczu […]

11.05.2020

Felieton autorstwa prof. Marka Wierzbowskiego oraz dr Iwony Gębusi pt. „Dozwolone ryzyko gospodarcze w czasach pandemii.

W Parkiecie z 21 kwietnia ukazał się felieton autorstwa prof. Marka Wierzbowskiego oraz dr Iwony Gębusi pt. „Dozwolone ryzyko gospodarcze […]

21.04.2020

Mec. Stanisław Radowicki i Profesor Marek Wierzbowski z sukcesem reprezentowali Uczelnię Medyczną im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, doprowadzając do nadania Uczelni uprawnienia do prowadzenia kierunku lekarskiego

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 kwietnia 2020 r zostały nadane Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie uprawnienia […]

22.04.2020