Mec. Anna Krysiak i Mec. Mariusz Rypina z sukcesem reprezentowali zarządcę infrastruktury kolejowej przed Sądem Apelacyjnym

Wyrokiem z dnia 25 lipca 2019 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację powoda od wyroku oddalającego powództwo wniesione przez […]

25.07.2019

Kancelaria doradzała w procesie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Impexmetal S.A., w tym przy wykonywaniu obowiązków informacyjnych związanych z wezwaniem

Kancelaria Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy doradzała w procesie ogłoszenia i przeprowadzenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Impexmetal […]

19.07.2019

Mec. Joanna Rewkowska z sukcesem reprezentowała firmę z branży energetycznej przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie dotyczącej pozwolenia zintegrowanego dla instalacji

NSA oddalił w całości skargę kasacyjną, w której skarżący kasacyjnie kwestionował korzystny dla klienta Kancelarii wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalający […]

15.07.2019