Mec. Anna Krysiak z sukcesem reprezentowała Klienta Kancelarii (Pozwanego), doprowadzając do oddalenia powództwa o zadośćuczynienie i odszkodowanie w związku z zarzuconym Pozwanemu błędem medycznym

Wyrokiem z dnia 20 grudnia 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powództwo przeciwko Klientowi Kancelarii o zapłatę kilkumilionowego zadośćuczynienia, […]

07.01.2020

Kongres Kolejowy

Prawnicy naszej Kancelarii Anna Krysiak, Joanna Rewkowska, Mariusz Rypina i Marek Wierzbowski wzięli czynny udział w dorocznym Kongresie Kolejowym. Wiąże […]

19.11.2019

Posiedzenie Narodowej Rady Rozwoju

Prof. Wierzbowski został zaproszony na posiedzenie sekcji Gospodarka, praca, przedsiębiorczość Narodowej Rady Rozwoju celem zreferowania zagadnień regulacji w Rządowej strategii […]

19.11.2019