Dr Paweł Nowicki decyzją Ministra Przedsiębiorczości i Technologii powołany do składu Rady Zamówień Publicznych

Dr Paweł Nowicki, radca prawny kierujący w kancelarii praktyką zamówień publicznych oraz prawa Unii Europejskiej, decyzją Ministra Przedsiębiorczości i Technologii […]

26.09.2019

Kolejny sukces Mec. Mariusza Rypiny oraz Mec. Jakuba Żelazka przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

Wyrokiem z dnia 19 września 2019 r. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie […]

20.09.2019

Blockchain, Sztuczna Inteligencja

W Wiedniu odbyła się doroczna konferencja European Law Institute. W konferencji czynnie uczestniczył prof. Wierzbowski prezentując międzynarodowy projekt poświęcony problemom […]

11.09.2019