Mec. Anna Krysiak z sukcesem doprowadziła do oddalenia przez sąd arbitrażowy powództwa przeciwko Klientowi kancelarii – ogólnopolskiej sieci sklepów spożywczo-przemysłowych, w sprawie dotyczącej rabatów posprzedażowych

Mec. Anna Krysiak z sukcesem reprezentowała przed Sądem Arbitrażowym przy Konfederacji Lewiatan ogólnopolską sieć sklepów spożywczo-przemysłowych, w sprawie dotyczącej rabatów […]

15.06.2018

Ukazało się trzecie wydanie komentarzy do Prawa budowlanego i Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przygotowanych z udziałem prawnikòw naszej kancelarii.

Ukazało się trzecie wydanie komentarzy do Prawa budowlanego i Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przygotowanych z udziałem prawnikòw naszej […]

11.06.2018

Mec. Joanna Rewkowska z sukcesem reprezentowała przed NSA klienta z branży energetycznej w sprawie dotyczącej pozwolenia zintegrowanego dla jednej z większych elektrowni w Polsce.

Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił skargę kasacyjną przygotowaną przez mec. Joannę Rewkowską w sprawie, w której organizacja ekologiczna kwestionowała prawidłowość pozwolenia […]

22.05.2018