Nowe wydania Komentarzy

Ukazały się dwa komentarze pod redakcją prof. Wierzbowskiego i prof. Romana Hausera, profesora UAM, byłego prezesa NSA, dyrektora Biura Orzecznictwa […]

06.04.2020

Dr Paweł Nowicki komentuje Komunikat Komisji Europejskiej dot. zamówień publicznych w związku z COVID-19

Zapraszamy do zapoznania się z obszernym komentarzem eksperckim autorstwa dr. Pawła Nowickiego, kierującego Praktyką Zamówień Publicznych oraz Praktyką Prawa Europejskiego, […]

03.04.2020

Seminarium Wyrok TSUE w sprawie kredytów „frankowych”

Europejski Kongres Finansowy zorganizował w Warszawie seminarium Wyrok TSUE w sprawie kredytów „frankowych” konsekwencje dla konsumentów, banków, gospodarki i dochodów […]

29.01.2020