Mec. Sławomir Jakszuk i dr Joanna Róg z sukcesem doprowadzili do rozszerzenia licencji na usługi płatnicze dla klienta Kancelarii

W dniu 27 marca 2018 r. Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie rozszerzyła zakres zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej przez naszego Klienta – spółkę Conotoxia sp. z o.o. poprzez dodanie do zakresu świadczonych usług płatniczych m.in. wydawania instrumentów płatniczych (art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy o usługach płatniczych) oraz acquiringu (art. […]

12.04.2018

Ranking Transparentna spółka roku 2017

Gazeta Giełdy PARKIET wspólnie z Instytutem Rachunkowości i Podatków ogłosiły II edycję rankingu ”Transparentna spółka roku 2017” adresowanego do spółek publicznych z WIG 20, 40 i 80. Kancelaria Prof. Wierzbowski i Partnerzy jest partnerem merytorycznym Rankingu. Uczestnictwo spółki w rankingu wymaga zgłoszenia uczestnictwa do 12 kwietnia. Ogłoszenie wyników będzie miało miejsce 25 kwietnia w Sali […]

06.04.2018

Mec. J.Rewkowska i Mec. A.Krysiak z sukcesem doprowadziły do zawarcia ugody, która pozwoliła uniknąć długotrwałego postępowania sądowego i zredukować koszty Klienta kancelarii

Mec. J.Rewkowska i Mec. A. Krysiak udało się z sukcesem zakończyć negocjacje i doprowadzić do zwarcia ugody. Ugoda została zawarta na warunkach satysfakcjonujących Klienta kancelarii i pozwoliła uniknąć wieloletniego procesu sądowego. Same koszty wieloletniego procesu sądowego i koszty trwania w stanie niepewności prawnej co do praw będących przedmiotem sporu przekroczyłby koszty, które Klient kancelarii poniósł […]

29.03.2018